Ylimääräinen vuosikokous to 27.11.2014 klo 18.30

14.11.2014

Yhdistyksen syyskokous päätti kutsua koolle ylimääräisen vuosikokouksen avoimiksi jääneiden asioiden päättämiseksi.

MLL Tapiolan yhdistys ry:n ylimääräinen vuosikokous 27.11.2014 klo 18.30 Avoin päiväkoti Kaislikossa (Toppelundintie 11)

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§ Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

4§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

5§ Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

6§ Sääntömääräiset asiat

6.1. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

7§ Sääntömuutos

MLL:n paikallisyhdistysten mallisäännöt tulee päivittää vuoden 2014 aikana.Muutos koskee pykäliä 15 ja 19.

8§ Kokouksen päättäminen