Hallituksen kokous 1/2015 ma 19.1.2015

19.1.2015

MLL Tapiolan yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden 2015 ensimmäiseen kokoukseen maanantaina 19.1.2015 klo 2015 Kaislikkoon (avoin päiväkoti Kaislikko, Toppelundintie 11). Tervetuloa!

Esityslista

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3. PUHEENJOHTAJAN, KOKOUKSEN SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5. TOIMINNAN VASTUUALUEIDEN JAKO

Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenvastaava, kirpputorivastaava, perhekahvilavastaava, tapahtumavastaava ja tukioppilastoimintavastaava sekä jaetaan muut mahdolliset vastuualueet.

6. YHDISTYKSEN VIRALLISET ASIAT

Käydään läpi ja jaetaan niitä koskevat mahdolliset tehtävät. (Muutosilmoitukset liittoon ja yhdistysrekisteriin, vakuutukset, tilinkäyttöoikeudet, jäsentiedotus, nettisivut, 2014 vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä muut mahdolliset esiin tulevat viralliset asiat.)

 7. KEVÄÄN 2015 TOIMINTA

Perhekahviloiden toiminta, kirpputorit, tanssitan vauvaa-kurssi, juhlavuoden tapahtuma sekä muut mahdolliset tapahtumat.

8. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

9. SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN