Eron edessä -luentosarja

1.2.2016

Luentojen ajankohdat 

Ke 13.01. klo 18 - 20

“Mitä erossa sovitaan ja mitä jos ei pysty sopimaan”, Lakiasiaintoimisto Havumäki & Gronqvist
Kirjasto Omena (kauppakeskus Iso Omena), Piispansilta 11, Espoo

Ti 16.02. klo 17.30 - 19.30

“Vanhemmuus erossa ja eron jälkeen”, Neuvokeskus- Ensi- ja turvakotien liitto
Sellon kirjasto (kauppakeskus Sello), Leppävaarankatu 9, Espoo

Ti 15.03. klo 18 - 20

“Miten tukea lasta vanhempien erossa”, Väestöliitto
Laajalahden kirjasto, sisäpihan kokoustila, Kurkijoentie 24, Espoo

Ti 12.04. klo 18 - 20

“Eroaminen tunnetasolla”, Nora Lindgren, sosionomi, perheterapeutti ja paripsykoterapeutti
Entressen kirjasto (kauppakeskus Entresse), Siltakatu 11, Espoo

Ti 10.05. klo 18 - 20

“Uusperheenä eteenpäin”, Pirjo Linna, uusperheneuvoja, TtM, pari- ja perhepsykoterapeutti
Soukan asukaspuisto, Soukankaari 10, Espoo

 

Mistä on kyse?

Eron edessä -hankkeen illat koostuvat viisiosaisesta luentosarjasta, joissa käydään keskeisimpiä lapsiperheiden eroon liittyviä asioita asiantuntijaluennoitsijan johdolla. Illat järjestetään Espoossa ja ne ovat maksuttomia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Eron edessä -illat ovat lähtöisin MLL Tampereen osaston ”Lapsi ja ero”-kehittämishankkeesta (2012 -2014). Hankkeen keskeinen tavoite oli vahvistaa lapsen asemaa vanhempien erotessa ja nostaa lapsinäkökulmaa entistä vahvemmin esille eropalveluissa. Eron edessä -illat on järjestetty MLL:n Pohjois-, Keski- ja Etelä-Espoon, Tapiolan, Soukan, Laaksolahden ja Leppävaaran paikallisyhdistysten laajalla yhteistyöllä. 
 

Miksi juuri sinulle?

Luennot ovat suunnattu ensikädessä eroprosessin keskellä oleville vanhemmille.
Tervetulleita ovat myös mm. henkilöt:

  • Joiden läheiset ovat eroamassa

  • Joiden työ tai opinnot liittyvät aiheeseen

  • Jotka kokevat tarvitsevansa lisätietoa perheiden erotilanteisiin liittyen.

Mikä tekee Eron edestä -illoista tärkeitä?

Illoissa käydään askel askeleelta läpi, mitä erossa tapahtuu, niin vanhemman kuin lapsenkin näkökulmasta. Asiantuntijaluennoitsijan johdatuksella selvitämme ratkaisuja ongelmatilanteisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

 

 

Liitteet